Skip to main content

STALEN BUISPALEN

Deze paal is trillingsarm met verloren buis. De stalen buispaal is de meest toegepaste paal bij beperkte werkruimte. De paal wordt opgebouwd uit ter plaatse aan elkaar gelaste stalen buiselementen, deze elementen zijn variabel van lengte. Deze worden door een getropte verbinding aan elkaar geschoven, waarna ze elektrisch aan elkaar worden gelast.

Wanneer de buis op diepte is, wordt hij afgesneden op de juiste hoogte en gevuld met beton, met een kopwapeningsnet over de bovenste meters.

De diameter van de paal is afhankelijk van de paalbelasting en het draagvermogen van de grond. De palen worden op diepte gebracht door middel van een inwendig valblok. Indien de belasting van de palen groot is het mogelijk de paal te voorzien van een verbrede voetplaat of een verbrede voet van gewapend beton of een na het indrijven te maken uitgeheide voet. Tevens behoord schoorheien tot de mogelijkheden.

TOEPASSING STALEN BUISPALEN

  • bij beperkte werkhoogte, b.v. in bestaande gebouwen, onder viaducten, of in fabriekscomplexen onder leidingen e.d.;
  • bij wegenbouw (bruggen, spoorwegen)
  • op moeilijk toegankelijke plaatsen , b.v. binnenshuis, in achtertuinen, of tussen fabrieksinstallaties en leidingen e.d.;
  • waar zwaar heiwerk niet toegestaan is;
  • waar geluidarm gewerkt moet worden;
  • renovatie, funderingsherstel

Technische gegevens

Standaard schachtdiameters stalen buiselementen: 114 mm, 168 mm, 219 mm, 273 mm, 323 mm, 356 mm, 406 mm, 457 mm, 508 mm, groter op aanvraag en uiteraard kan van deze diameters worden afgeweken;

Ook inpandig heiwerk, trillings- en geluidsarm is voor ons geen probleem.