Skip to main content

SONDERINGEN

De meest praktische manier van grondonderzoek is sonderen. In Nederland is dit inmiddels een gestandaardiseerde meetmethode.

Wat is sonderen?

Sonderen houdt in dat een conus (sonde) met een snelheid van 20 millimeter per seconde in de grond wordt gedrukt. De weerstand die deze conus aan de punt ondervindt wordt gemeten en geregistreerd. De gemeten weerstand wordt conusweerstand genoemd. Het meten van deze conusweerstand kan zowel mechanisch als z.g. elektrisch plaatsvinden.

Sonderingen met los apparaat

Op plaatsen waar het onmogelijk is een standaard sondeertruck in te zetten, zoals in of achter bestaande gebouwen kan een los hydraulisch sondeerapparaat gebruikt worden. Dit is erg belangrijk omdat er in toenemende mate bestaande gebouwen van een nieuwe fundering voorzien worden.

Om de noodzakelijke informatie over de grondgesteldheid op locatie te verkrijgen kan alleen met een los apparaat gewerkt worden.

Dit is ook nodig om te voldoen aan de geotechnische norm NEN 6740 waarin aantallen en afstanden tussen sonderingen geformuleerd staan. Om het sonderen met een los apparaat mogelijk te maken is er reactiekracht nodig. Deze is afhankelijk van de mogelijkheden tot verankering van de losse sondeerapparatuur. Verankering kan plaatsvinden door middel van grondakkers. In gebouwen wordt vaak verankerd aan aanwezige betonvloeren. Als er geen andere mogelijkheden zijn kan gebruik gemaakt worden van een ballastopstelling.

Elektrisch Sonderen

Elektrisch sonderen is echter aanmerkelijk nauwkeuriger dan mechanisch sonderen. Bovendien kan plaatselijke kleef gemeten worden, hiermee kan het wrijvingsgetal worden berekend. Met dit wrijvingsgetal wordt een goed beeld van de bodemopbouw verkregen. De grondmechanisch adviseur kan hiermee de verschillende grondlagen onderscheiden.

Wij verzorgen sonderingen buiten of binnen in open terrein of achtertuinen en/of binnenplaatsen.

In Nederland is sonderen inmiddels een gestandaardiseerde meetmethode.