Skip to main content

FUNDERINGEN

Funderingen van bestaande gebouwen kunnen door verschillende oorzaken niet meer voldoen aan de eisen die eraan worden gesteld. Onze organisatie maakt het mogelijk om deze funderingen te herstellen of aan te passen. In de meeste gevallen gaat het om op palen gefundeerde gebouwen zodat een funderingsherstel met toepassing van palen kan worden uitgevoerd.

Er kan bij het herstellen van een funderingen gekozen worden voor de toepassing van een trilling arm of trillingvrij systeem. Eveneens afhankelijk van de omstandigheden of specifieke wensen van de opdrachtgever, kan het herstel van binnenuit of zelfs van buiten het gebouw worden uitgevoerd.

Er zijn vele oplossingen mogelijk voor het herstellen van een slechte fundering. Omdat iedere situatie en iedere fundering anders is, kunnen wij hier geen algemene technische gegevens verstrekken. Neem voor verdere informatie, wat betreft het herstellen van funderingen, contact op met één van onze medewerkers.

Wij verzorgen funderingen en betonvloeren voor nieuwbouw en/of uitbouwen, garages en terrassen.

Ook inpandig heiwerk, trillings- en geluidsarm is voor ons geen probleem.