Skip to main content

AANBOUW EN UITBOUW

Wij verzorgen betonwerkzaamheden voor uitbouwen aan woonhuizen, garages. 

De fundering vormt een essentieel onderdeel van het bouwproces. Bij het bepalen van de juiste fundering voor je uitbouw zijn er twee opties: een fundering op staal of een fundering op palen. Als de ondergrond waarop de uitbreiding wordt geplaatst voldoende draagkracht heeft, kiezen we voor een fundering op staal. In het geval van minder draagkrachtige grond gaan we over op palen. De optimale keuze wordt vastgesteld aan de hand van een geotechnisch bodemonderzoek (sonderingen). Wij zullen vervolgens een funderingsadvies opstellen met bijbehorende berekeningen, standaardprocedure om ervoor te zorgen dat je uitbouw stevig en stabiel blijft zonder verzakking.

We realiseren de fundering van je uitbouw op een vlakke betonconstructie met wapening, ook wel bekend als een plaatfundering. Deze constructie is uitermate robuust, omdat onze constructeur nauwkeurig berekent welke staalkwaliteit, in welke vorm en hoeveel wapening in de betonconstructie nodig is. Het productieproces is geautomatiseerd, zodat we verzekerd zijn dat de berekende wapening op de juiste wijze wordt toegepast. Dit is cruciaal, aangezien deze betonplaat de basis vormt van je uitbouw.

Is de bestaande fundering van je woning voldoende voor de fundering van je uitbouw?

Tijdens de oorspronkelijke bouw van je huis is geen rekening gehouden met een mogelijke uitbreiding. Daarom is je bestaande fundering niet ontworpen om het extra gewicht te dragen, dat kan oplopen tot zo'n 30.000 kilogram! Wanneer je besluit een uitbouw aan je woning toe te voegen, vereist dit het gedeeltelijk verwijderen van de achtergevel, waarbij de stabiliteit van je huis behouden moet blijven. 

Ook inpandig heiwerk, trillings- en geluidsarm is voor ons geen probleem.